Vibrační podavač

 

Art: Feeders

Ask a question about this product

Vibrační podavače

Vibrační podavače jsou určeny pro zajištění plynulého podávání materiálu na drtící zařízení. Podavače mohou zajišťovat také odstranění zahliněné frakce z materiálu. Podavače se dají vybavit frekvenčním měničem, který zabezpečí plynulou regulaci výkonu linky. Vibrační podavače se používají na málo zahliněné materiály do vstupních dávkovacích násypek nebo také do násypek vyrovnávacích.

Výhody vibračních podavačů:

 • nízké pořizovací náklady
 • spolehlivost v provozu
 • nízké provozní náklady
 • vysoký výkon
 • jednoduchý servis

Výkon podavače lze zvýšit celkovým množstvím materiálu na podavači, frekvenčním měničem nebo s pomocí změny sklonu podavače.

Žlabové podavače

Žlabové podavače se používají pro zajištění podávání kameniva, strusky, uhlí velké kusovitosti. Námi dodávané podavače se používají v linkách pro zajištění  podávání materiálu z násypek do hrubotřídičů, nebo přímo do drtících zařízení.

Objem dávkování se reguluje změnou zdvihu nebo plynule pomocí frekvenčního měniče.
Žlabové podavače jsou zkonstruované pro těžké podmínky především do vstupních dávkovacích násypek v kamenolomech.

Výhody žlabových podavačů:

 • možnost podávat objemné i zahliněné kamenivo
 • spolehlivost v provozu
 • nízké provozní náklady
 • vysoký výkon

Článkové podavače

Článkové podavače se používají pro dávkované podávání kusového materiálu s vysokým obsahem lepivých příměsí.

Podavače se mohou instalovat jak vodorovně - pro podávání materiálu z uzavřené násypky, a také se sklonem  pro podávání materiálu z otevřené násypky. Výkon podávání se reguluje s pomocí frekvenčního meniče.

Výhody článkových podavačů:

 • možnost podávat kusový materiál s vysokým obsahem lepivých příměsí, např.zahliněný štěrkopísek, vlhké uhlí s vysokým obsahem uhelného prachu
 • spolehlivost v provozu
 • vysoký výkon
 • snížení konstrukční výšky vstupních otevřených násypek v případě skloněných podavačů


RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko

Právě připojeni - hostů: 30