Odílovače


Rotační odjílovač

Rotační odjílovač je určený k separaci těžené suroviny znečistěné jíly a podávání suroviny k dalšímu zpracování.
Surovina z rotačního odjílovače vypadává otvory v plášti bubnu do výsypky umístěné pod bubnem, větší odlučované části vypadávají na konci bubnu do výsypky. Buben rotačního odjílovače je pogumován.


Product Details

Rotační odjílovač

Art : Rotary Mud SeparatorRussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko