Vibrační třídič na suché třídění

 

Art: Vibrating Separator without rinsing

Ask a question about this product

Vibrační třídič se používá pro třídění zrnitých nelepivých materiálů – zvláště je vhodný pro finální třídění zrnitých kusových materiálů jako štěrků, písků, uhlí, strusky,   s horší tvarovou hodnotou zrn se sklonem ke klínování i pro recyklace. Materiál, který se třídí, nesmí být  při třídění za sucha lepivý a nesmí obsahovat lepivé příměsi. Síta pro suché třídění se používají polyuretanová a ocelová.

Vibrační třídič CVS během provozu má kruhový pohyb samotného třídiče, Na třídění materiálů, kteří jsou zdrojem velkého prášení, se používají speciální kryty proti prachu. Při zpracování uhlí se používá také někdy oprášení uhelného prachu odsáváním nebo krytováním.

V provedeních: CVS 1230, CVS 1240, CVS 1640, CVS 1650, CVS 2040, CVS 2050, CVS 2060, CVS 2450, CVS 2460, CVS 2470

Hlavní technické parametry jednotlivých třídičů:

Označení třídiče typ CVS 1230 CVS 1240 CVS 1640 CVS 1650 CVS 2040 CVS 2050 CVS 2060 CVS 2450
CVS 2460 CVS 2470
počet třídicích ploch ks. 2 - 4
okatost třídicích ploch mm 2 - 120
sklon třídících ploch ° 18 (14 - 25) 18 (14 - 25)
vstupní zrno * mm 0 - 200
příkon elektromotoru kW 7,5 - 15 11 - 18,5 18,5 - 30

* Max. velikost vstupního zrna ovlivňuje životnost třídících ploch. Vstupní zrno může být max. pětkrát větší než použitá okatost třídící plochy, nesmí však překročit velikost 200 mm


RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko