Těžba a úprava štěrkopísku. Linka Babot (Maďarsko)

Těžený materiál: štěrkopísek

Vstupní výkon do linky: 250 t/hod

Frakce na výstupu: 0-4, 0-8, 0-16, 0-24, 4-8, 8-16, 16-24, 4-16, 4-24 a nad 24 mm

Termín uvedení do provozu: 2006 rok

V rámci realizace projektu Těžba a úprava štěrkopísku,  linka Babot, byly realizovány následující dodávky a služby výrobce Pro Sand Engineering s.r.o.:

 • zpracování technologického návrhu třídící linky v části strojní a elektro;
 • vypracování prováděcího projektu strojní části a části elektro vč. měření a regulace;
 • dodání pásových dopravníků (nábřežní, haldovací) vč. pásových podavačů v tunelu;
 • dodání vibračních třídičů CVS 2050/2 a CVS 1650/2,5 vč. ocelových konstrukcí a skluzů;
 • dodání nožové pračky NP-2H 70-80;
 • dodání vodního a kalového hospodářství;
 • montáž jednotlivých strojů a zařízení vč. rozvodů vody po lince vlastními, montážními četami vč. použití mechanizmů;
 • montáž elektro části – silnoproud a MaR vlastní montážní skupinou;
 • uvedení do provozu, vyladění a prokázání garantovaných parametrů.

Těžba a úprava štěrkopísku. Linka Babot (Maďarsko)

Těžený materiál: štěrkopísek

Vstupní výkon do linky: 250 t/hod

Frakce na výstupu: 0-4, 0-8, 0-16, 0-24, 4-8, 8-16, 16-24, 4-16, 4-24 a nad 24 mm

Termín uvedení do provozu: 2006 rok

V rámci realizace projektu Těžba a úprava štěrkopísku, linka Babot, byly realizovány následující dodávky a služby výrobce Pro Sand Engineering s.r.o.:

 • zpracování technologického návrhu třídící linky v části strojní a elektro

 • vypracování prováděcího projektu strojní části a části elektro vč. měření a regulace

 • dodání pásových dopravníků (nábřežní, haldovací) vč. pásových podavačů v tunelu

 • dodání vibračních třídičů CVS 2050/2 a CVS 1650/2,5 vč. ocelových konstrukcí a skluzů

 • dodání nožové pračky NP-2H 70-80

 • dodání vodního a kalového hospodářství

 • montáž jednotlivých strojů a zařízení vč. rozvodů vody po lince vlastními, montážními četami vč. použití mechanizmů

 • montáž elektro části – silnoproud a MaR vlastní montážní skupinou

 • uvedení do provozu, vyladění a prokázání garantovaných parametrů

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko