Těžba a úprava štěrkopísku. Linka Hrubá Borša (Slovensko)

Těžený materiál: štěrkopísek

Vstupní výkon do linky: 250 t/hod

Frakce na výstupu přírodní: 0–4,4–8,8–16,16–22 a nad 22 mm

Frakce na výstupu drcená: 0–2,2–4,0–4,4–8,8–11 a 0–22 mm

Termín uvedení do provozu: 2005 rok, s následným rozšířením linky do současné doby

V rámci realizace projektu Těžba a úprava štěrkopísku,  linka Hrubá Borša, byly realizovány následující dodávky a služby výrobce Pro Sand Engineering s.r.o.:

 • zpracování technologického návrhu těžby, třídící a drtící linky v části strojní a elektro;
 • vypracování prováděcího projektu strojní části a části elektro vč. měření a regulace;
 • výroba strojů a zařízení;
 • korečkový bagr PKR 150 – rekonstrukce vč. prodloužení lafety;
 • rotační odjílovač;
 • plovoucí pásové dopravníky;
 • pásové dopravníky (nábřežní, haldovací, pojezdové) vč. pásových podavačů pod násypkami;
 • 2 ks vibrační třídiče CVS 2060/3,5 vč. ocelových konstrukcí a skluzů;
 • korečkový dehydrátor DKP 150, vodní a kalové hospodářství;
 • montáž jednotlivých strojů a zařízení vč. rozvodů vody po lince vlastními, montážními četami vč. použití mechanizmů;
 • montáž elektro části – silnoproud a MaR vlastní montážní skupinou;
 • uvedení do provozu, vyladění a prokázání garantovaných parametrů.

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko