Těžba a úprava štěrkopísku. Linka Gradinari (Rumunsko)

Těžený materiál: štěrkopísek

Vstupní výkon do linky: 250 t/hod

Frakce na výstupu: 0–4, 4–8, 8–16, 16–25 a nad 25 mm

Termín uvedení do provozu: 2007 rok

V rámci realizace projektu Těžba a úprava štěrkopísku,  linka Gradinari,  byly realizovány následující dodávky a služby výrobce Pro Sand Engineering s.r.o.:

  • zpracování technologického návrhu třídící linky v části strojní;
  • vypracování prováděcího projektu strojní části;
  • dodání násypky vč. pásového podavače;
  • dodání vibračních třídičů CVS 2460/2 a CVS 1660/3 vč. ocelových konstrukcí a skluzů;
  • dodání nožové pračky NP-2H 100-110;
  • dodání korečkového dehydrátoru DKP 150;
  • dodání pásového dopravníku;
  • šéfmontáž jednotlivých strojů a zařízení.

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko