Těžba a úprava štěrkopísku. Linka Krivina (Bulharsko)

Těžený materiál: štěrkopísek

Vstupní výkon do linky: 400 t/hod

Frakce na výstupu: 0–4, 4–8, 8–16 a nad 16 mm

Termín uvedení do provozu: 2007 rok

V rámci realizace projektu Těžba a úprava štěrkopísku,  linka Krivina, byly realizovány následující dodávky a služby výrobce Pro Sand Engineering s.r.o.:

 • zpracování technologického návrhu třídící linky v části strojní a elektro;
 • vypracování prováděcího projektu strojní části a části elektro vč. měření a regulace;
 • použití stávajících starších strojů a zařízení v lince;
 • dodání pásových podavačů vč. šoupátkových uzávěrů v tunelu;
 • dodání vibračních třídičů CVS 2460/2 a CVS 2050/3 vč. ocelových konstrukcí a skluzů;
 • dodání nožové pračky NP-2H 140-150;
 • dodání vibračního podavače VF 1020;
 • dodání vodního a kalového hospodářství;
 • montáž jednotlivých strojů a zařízení (vč. zařízení dodaných zákazníkem) vč. rozvodů vody po lince vlastními, montážními četami;
 • montáž elektro části – silnoproud a MaR vlastní montážní skupinou;
 • uvedení do provozu, vyladění a prokázání garantovaných parametrů.

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko