Těžba a úprava štěrkopísku. Linka Rekos (Slovenská republika)

Těžený materiál: štěrkopísek

Vstupní výkon do linky: 150-180 t/hod

Frakce na výstupu: 0–4, 4–8, 8–16 a 16-32 mm

Termín uvedení do provozu: 2009 rok

V rámci realizace projektu Těžba a úprava štěrkopísku,  linka Rekos, byly realizovány následující dodávky a služby výrobce Pro Sand Engineering s.r.o.:

  • dodání plovoucího korečkového bagru PKR 80;
  • dodání plovoucích pásových dopravníků;
  • dodání vibračních třídičů CVS 1660/3 a EVS 1240/1;
  • dodání 24 jednotek pásových dopravníků š. 1000, 800 a 650 mm;
  • dodání ocelových konstrukcí, výsypek a skluzů;
  • zpracování technologického návrhu třídící linky v části strojní a elektro;
  • vypracování prováděcího projektu strojní části a části elektro vč. měření a regulace;
  • montáž jednotlivých strojů a zařízení vč. rozvodů vody po lince vlastními, montážními četami;
  • montáž elektro části – silnoproud a MaR vlastní montážní skupinou;
  • uvedení do provozu, vyladění a prokázání garantovaných parametrů.

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko