Těžba a úprava štěrkopísku. Linka Tovačov (Česká republika)

Těžený materiál: štěrkopísek

Vstupní výkon do linky: 400 t/hod

Frakce na výstupu: 0–2, 2-4, 2–8, 8–16 a 16-32  mm

Termín uvedení do provozu: 2012-2013 rok

V rámci realizace projektu Těžba a úprava štěrkopísku,  linka Tovačov, byly realizovány následující dodávky a služby výrobce Pro Sand Engineering s.r.o.:

 • dodání plovoucího korečkového bagru PKR 80;
 • dodání elevátoru;
 • dodání plovoucích pásových dopravníků;
 • dodání nožových praček;
 • dodání 24 jednotek pásových dopravníků š. 1200, 1000, 800, 650 a 500 mm;
 • dodání ocelových konstrukcí, výsypek a skluzů, technologie 450 tun, včetně ocelové konstrukce drtiče;
 • dodání vibračních třídičů CVS 1640/2, CVS 2470/2 a 2470/ 2,5 včetně výsypek a skluzů;
 • dodání 3 jednotek sil na zachování materiálu;
 • zpracování technologického návrhu třídící linky v části strojní a elektro;
 • vypracování prováděcího projektu strojní části a části elektro vč. měření a regulace;
 • montáž jednotlivých strojů a zařízení;
 • montáž elektro části – silnoproud a MaR vlastní montážní skupinou;
 • uvedení do provozu, vyladění a prokázání garantovaných parametrů.

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko