Semimobilní zařízení

Semimobilní zařízení je obdoba stacionárního zařízení s tím rozdílem, že je uloženo na společném rámu, vybaveném lyžinami. Rám umožňuje přesunovat zařízení s pomocí buldozeru nebo jiného tahače. Na větší vzdálenosti je možné zařízení přepravovat na nízkoložných návěsech. Plochy opor, na kterých je zařízení ustaveno jsou dostačující pro montáž bez betonových základů.

Kdy vybrat semimobilní zařízení?

  • Za předpokladu častého přesunování zařízení na nová místa (několikrát za rok).
  • V projektu se nepočítá se stavbou základů pro stacionární zařízení. Pro rozmístění semimobilního zařízení stačí rovný povrch.
  • Není potřeba vysoký výkon linky (do 250 t/h).

Standardně jsou semimobilní zařízení vybaveny násypkou, podavačem (pro přísun materiálu), ocelovým svařovaným rámem, zařízením pro drcení a třídění, haldovacím pásovým dopravníkem (jedním nebo několika), plechovými kryty, můstky, elektrorozvaděči a elektroinstalací. Semimobilní zařízení je konstruováno pro práci také v chladných povětrnostních podmínkách (například do - 30 C). Pohon semimobilních jednotek bývá elektrický nebo pomocí vestavěných dieselelektrických centrál.

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko