Těžba štěrkopísku z jezera

Těžba štěrkopísku se obvykle uskutečňuje pomocí korečkového (případně – sacího nebo drapákového) bagru. Maximální hloubka těžby – 50 m. Bagr je potřeba ukotvit na místě těžby. Nejlepším způsobem upevnění bagru na určitém místě je ukotvení s pomocí 3 kotevních lan, připevněných na břehu. V průběhu provozu se bude bagr posunovat dopředu, dozadu, doprava nebo doleva s pomocí navinování jednoho z lan na naviják a povolení druhého lana.

Dále se vytěžený materiál odvodňuje, a jestli je to nutné postupuje do odjílovače. Potom se materiál podává na pásový dopravník, který převáží štěrkopísek na zpracování na linku. Pásová doprava je nejlevnějším způsobem transportu materiálu na břeh. Jestli se během předprovozních průzkumu na jezeře zjistilo, že vrstva štěrkopísku na dně nepřevyšuje 2 metry (bagr se bude často  posunovat po hladině jezera), nebo těžba bude probíhat dále než 500 m od břehu, nejlepším řešením dopravy materiálu bude transport s pomocí lodi. Naložená loď přepraví štěrkopísek ke břehu a vyloží jej několik metrů od břehu, kde se s pomocí elevátoru materiál podává na terénní pásový dopravník.

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko