Výroba

Výrobní haly naší společnosti se nacházejí poblíž města Přerov (Česká republika). Většina výroby se uskutečňuje ve dvou halách: standardní tvářecí a obráběcí operace a také dílenské montáže. Haly jsou vybaveny frézovacími a obráběcími stroji, svařovacím a tvářecím zařízením, jeřáby, systémem automatizace výroby a dalším moderním vybavením. Ve výrobních halách funguje systém managementu kvality.

Máme následující certifikáty a oprávnění:

1. Certifikát Českého svářečského ústavu na projektování, výrobu a montáž strojů a investičních celků na těžbu a úpravu štěrkopísku a kamene a čištění vodních toků.

2. Certifikát Českého lodního a průmyslového registru na projektování, výrobu a montáž strojů a investičních celků na těžbu a úpravu štěrkopísku a kamene a čistění vodních toků.

3. Oprávnění k projektování a navrhování elektrických a strojních zařízení a objektů, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

a další certífikáty. Více informace na této stránce:

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko